ZENBOOK ให้บริการจัดทำ หนังสือรุ่น หนังสืออนุสรณ์ ทำเนียบรุ่น วารสาร โดยมืออาชีพ
ทั้งถ่ายภาพ ออกแบบ Artwork วางดัมมี่ พิสูจน์อักษร จัดพิมพ์ ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมส่งถึงที่
บนราคาที่ท่านสามารถตั้งเพดานงบประมาณได้...ไม่บานปลาย...เพื่อมิตรภาพ ความทรงจำ
และรอยยิ้มของทุกคน จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดไป